iPhone/iPod не могат да се свържат със системата.

  • Системата е съвместима с iOS 11.0 или по-нова версия.