Ограничаване на възпроизвеждането на диска (родителски контрол)

Можете да ограничите възпроизвеждането на определени DVD VIDEO съобразно предварително зададено ниво. Възможно е някои сцени да се пропускат или да се заменят с други.

 1. Спрете възпроизвеждането, задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP.
 2. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [SYSTEM SETUP], след което натиснете(въвеждане).
 3. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [PARENTAL CONTROL], след което натиснете(въвеждане).
 4. Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони въведете или повторно въведете вашата 4-цифрена парола, след което натиснете(въвеждане).
 5. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [STANDARD], след което натиснете(въвеждане).
 6. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете географска област като ниво за ограничаване на възпроизвеждането, след което натиснете(въвеждане).

  Областта е избрана.

  Ако изберете [OTHERS ], въведете кода на географската област съобразно Списък с кодове на зоните за родителски контрол като задържите натиснат SHIFT и използвате бутоните с цифри.

 7. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [LEVEL], след което натиснете(въвеждане).
 8. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете желаното ниво, след което натиснете(въвеждане).

  Колкото по-ниско е нивото, толкова по-строго е ограничението.

Изключване на функцията за родителски контрол

Установете [LEVEL] на [OFF] в стъпканомер 8.

Възпроизвеждане на диск, за който е зададен родителски контрол

 1. Поставете диска и натиснете(възпроизвеждане).

  На телевизионния екран се появява прозорец за въвеждане на паролата ви.

 2. Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони въведете или повторно въведете вашата 4-цифрена парола, след което натиснете(въвеждане).

  Системата започва да възпроизвежда.

Ако забравите паролата си

 1. Извадете диска и повторете стъпките отномер 1дономер 3.

 2. Задръжте натиснат SHIFT и с помощта на цифровите бутони въведете парола [199703], след което натиснете(въвеждане).

 3. Изпълнете инструкциите от екрана и въведете нова 4-цифрена парола.

 4. Поставете диска отново и натиснете(възпроизвеждане).

  Ще трябва отново да въведете новата си парола.