Използване на Gesture Control за управление на гамата на вашия глас или на музикалния източник (GESTURE 2)

Когато системата е в режим GESTURE 2, можете да промените гамата на песента, която изпълнявате, или на вашия глас през микрофон, който е свързан със системата.

Когато микрофонът не е свързан със системата:

Можете да промените гамата на възпроизвеждания музикален източник.

Цел Махнете с ръка над сензора нагоре или надолу
Понижаване на гамата на музикалния източник ((бемол)) мах надолу
Повишаване на гамата на музикалния източник ((диез)) мах нагоре

Когато микрофонът е свързан със системата:

Можете да промените гамата на гласа през микрофона.

Цел Махнете с ръка над сензора нагоре или надолу
Понижаване на гамата на гласа ((бемол)) мах надолу
Повишаване на гамата на гласа ((диез)) мах нагоре