USB устройството не е разпознато.

  • Изключете системата, отново свържете USB устройството и включете системата.

  • USB устройството не работи правилно. За начина, по който да се справите с този проблем, вж. инструкциите за експлоатация на USB устройството.