Звукът прескача или се колебае, или връзката се губи.

  • Системата и BLUETOOTH устройството са твърде раздалечени.

  • Ако има препятствия между системата и вашето BLUETOOTH устройство, премахнете или избегнете препятствията.

  • Ако наблизо има оборудване, което генерира електромагнитно излъчване, като например безжична LAN мрежа, друго BLUETOOTH устройство или микровълнова печка, отдалечете ги.

  • Изберете подходящата опция за аудио кодек.