Усилване на звука на басите и създаване на по-мощен звук (MEGA BASS)

Можете да усилите басите и да слушате по-мощен звук (MEGA BASS). При закупуването режимът MEGA BASS е включен.

  1. Натиснете MEGA BASS неколкократно, за да изберете [BASS ON].

    Индикаторът MEGA BASS светва.

Изключване на режима MEGA BASS

Натиснете MEGA BASS неколкократно, за да изберете [BASS OFF].

Съвет

  • Можете да използвате и “Sony | Music Center” за включване/изключване на режима MEGA BASS.