Името не се появява правилно.

 • Версията на ID3 не е 1 (1.0/1.1) или 2 (2.2/2.3).

 • Възможно е записаното в USB устройството съдържание да е повредено. Извършете прехвърлянето отново.

 • Знаковите кодове, които тази система може да показва, са както следва:

  • Големи букви (A до Z);

  • Цифри (0 до 9);

  • Символи (< > * + , [ ] \ _).

  Други знаци се показват като [_].