Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка

Можете да слушате музика от BLUETOOTH устройство и да го управлявате чрез системата през BLUETOOTH връзка, ако то поддържа следните BLUETOOTH профили.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Дава възможност да слушате висококачествено аудио съдържание без кабелни връзки.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дава възможност да регулирате силата на звука и да възпроизвеждате, спирате за пауза или прескачате към началото на следващия/сегашния запис.


Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH устройството. Вж. и инструкциите за експлоатация, които придружават BLUETOOTH устройството.

Забележка

 • Уверете се предварително, че силата на звука на BLUETOOTH устройството и на системата е зададена на умерено ниво, за да избегнете внезапен силен звук от системата.

  Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, регулирането на силата на звука на системата да е невъзможно от BLUETOOTH устройството, когато възпроизвеждането на устройството е спряно/на пауза.

 1. Свържете системата с BLUETOOTH устройството.

  Името на BLUETOOTH устройството се появява на дисплея, когато BLUETOOTH връзката е установена.

  Щом системата и BLUETOOTH устройството се свържат, можете да управлявате възпроизвеждането чрез (възпроизвеждане), (пауза), (стоп), (бързо назад), (бързо напред), (предишен) и(следващ).

 2. Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.
 3. Регулирайте силата на звука като натиснете VOLUME -/+ на системата или чрез BLUETOOTH устройството.

Забележка

 • Възможно е, ако условията за комуникация са лоши, BLUETOOTH устройството да реагира неправилно на операциите по системата.

 • Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудио изход на свързаното устройство.

 • Възможно е, в зависимост от свързаното със системата BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата на използване, да възникне шум или прекъсване на звука.