Възпроизвеждането не започва.

  • Заредете диск с етикета нагоре.

  • Почистете диска.

  • Заредете диска отново.

  • Заредете диск, който тази система може да възпроизведе.

  • Извадете диска и попийте влагата по него. Оставете системата включена за няколко часа, докато влагата се изпари.

  • Зареденото DVD VIDEO е с неподдържан регионален код.