Извършване на първоначално сканиране за DAB

Ако се преместите в друг регион, извършете първоначално сканиране за DAB, за да актуализирате DAB/DAB+ станциите.

  1. Натиснете FUNCTION неколкократно, за да изберете [TUNER DAB].
  2. Натиснете DVD/TUNER MENU.
  3. Натиснете(нагоре)/(надолу) и изберете [INITIAL SCAN], след което натиснете(въвеждане).
  4. Натиснете(нагоре)/(надолу) и изберете [YES], след което натиснете(въвеждане).

Забележка

  • Ако във вашата страна или регион не се поддържат DAB/DAB+ предавания, на дисплея се появява [NoSIGNAL].

  • Когато изпълнявате горната операция, всички предварително зададени станции ще бъдат изтрити.

  • Преди да откачите DAB/FM антената (въздушна), непременно изключете системата, за да запазите собствените си DAB/DAB+ настройки.