От системата не се чува ТВ звук. На дисплея се появява [CODE 01] и [SGNL ERR].

  • Системата поддържа само 2-канални линейни PCM формати. Ако е избран автоматичен режим, проверете настройката за аудио изход на ТВ и я променете на изходен режим PCM. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.

  • Проверете дали настройката за изхода на високоговорителя на телевизора е зададена така, че да се използват външни високоговорители.