Системата премина в режим на готовност.

  • Това не е неизправност. Системата влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, ако не се използва или няма изходен аудио сигнал.