Използване на Voice Control чрез “Fiestable”

Можете да управлявате системата като изговаряте предварително зададени гласови команди, които се показват на екрана на вашия смартфон/iPhone.

Забележка

 • Поддържаните езици са:

  Английски/бразилски португалски/френски/немски/италиански/полски/руски/испански

 • Ако вашият смартфон/iPhone е настроен за неподдържан език, списъкът с предварително зададените гласови команди ще се показва на английски език.

 1. Установете BLUETOOTH връзка между системата и вашия смартфон/iPhone.

  Уверете се, че вашият смартфон/iPhone има връзка с интернет.

 2. Стартирайте “Sony | Music Center” и докоснете иконата на “Fiestable”.
 3. Докоснете [Voice Control via Fiestable].

  Предварително зададените гласови команди се появяват на екрана на приложението.

 4. Докоснете иконата на микрофона на екрана на приложението.

  Звукът на системата се изключва. Говорете към микрофона на вашия смартфон/iPhone. Гласът ви ще се изпрати към онлайн услуга за преобразуване на говор в текст. След приключване на преобразуването, командата ще се изпрати обратно към системата. Звукът на системата се възстановява и тя реагира съобразно командата.

Забележка

 • Функцията Voice Control чрез “Fiestable” не работи в следните случаи:

  • Включена е вградената звукова демонстрация.

  • Когато отваряте тавата за дискове.

  • По време на операции с USB устройство за прехвърляне или изтриване.

  • Когато услугата за онлайн преобразуване на реч към текст не е достъпна, прекратена е или връзката е прекъсната.

  • Когато микрофонът на вашия смартфон/iPhone се използва от друго приложение.