Създаване на плейлист от няколко BLUETOOTH устройства (Party Playlist)

Party Playlist представлява функция, която непрекъснато възпроизвежда песните, посочвани от гостите на смартфоните им в реда, в който са били регистрирани.

  1. Установете BLUETOOTH връзка между системата и вашия смартфон/iPhone.
  2. Уверете се, че вашият смартфон/iPhone има връзка с Wi-Fi мрежа.
  3. Стартирайте “Sony | Music Center” и докоснете иконата на “Fiestable”.
  4. Докоснете [Party Playlist].
  5. Изпълнете инструкциите от екрана.

За добавяне на песни към плейлиста от втория и следващите гости

  1. Уверете се, че смартфоните/iPhone на вашите гости имат връзка с една и съща Wi-Fi мрежа.

  2. Стартирайте “Sony | Music Center” и докоснете иконата на “Fiestable”.

  3. Изпълнете инструкциите от екрана.

Забележка

  • Функцията Party Playlist трябва да се използва при безопасна Wi-Fi мрежа.