Аудио файлове или папки на USB устройството не могат да се изтрият.

  • Проверете дали USB устройството е защитено срещу запис.

  • USB устройството или захранването е изключено по време на изтриването. Изтрийте частично изтрития файл. Ако това не реши проблема, възможно е USB устройството да е повредено. За начина, по който да се справите с този проблем, вж. инструкциите за експлоатация на USB устройството.