Силно бръмчене или шум, или станциите не се приемат.

  • Свържете DAB/FM антената (въздушна) правилно.

  • Променете мястото на антената и ориентацията й, за да приемате добре.

  • Изключете близкото електрическо оборудване.

  • Радио излъчването може да не се приема в зависимост от условията на разпространение на радиовълните или жилищната среда във вашия район.


    Лошо приемане: Далече от прозорци, между постройки и др.

    Добро приемане: Близо до прозорци и др.