Шум, прескачащ или изкривен звук по време на възпроизвеждане от USB устройство.

  • Изключете системата, отново свържете USB устройството и включете системата.

  • Самите музикални данни съдържат шум или звукът е изкривен. Възможно е смущенията да са въведени по време на прехвърлянето. Изтрийте файла и опитайте ново прехвърляне.

  • Скоростта на предаване при кодирането на аудио файла е била ниска. Подайте на USB устройството аудио файл с по-висока скорост на предаване.