Захранването не се включва.

  • Проверете дали кабелът за мрежово захранване е включен надеждно в AC IN жака в задната част на системата.