Използване на функцията “DJ ефект” и семплер

Към източник на музика можете да добавяте DJ ефект и семплер.

  1. Установете BLUETOOTH връзка между системата и вашия смартфон/iPhone.
  2. Стартирайте “Sony | Music Center” и докоснете иконата на “Fiestable”.
  3. Докоснете [DJ Control].

    В горната част на екрана се появява списъкът “DJ ефект”, а в долната част се появява списъкът със семплерите.

  4. Докоснете някой DJ ефект или икона на семплер.

    Можете да създадете забавен DJ ефект или да изведете звук на семплер, като местите пръста си в очертаната област.

Изключване на “DJ ефект”

Докоснете [DJ Off].