Системата не се включва дори когато ТВ се изключва.

  • За да изключвате системата автоматично когато изключвате ТВ, независимо от входа, установете [STANDBY LINKED TO TV] на [ON]. ТВ трябва да поддържа функцията Управление на HDMI устройства. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.