Прекратяване на функцията “Безжична Party Chain”

За прекратяване на всички връзки и излизане от функцията “Безжична Party Chain

  1. Натиснете W.PARTY CHAIN на Парти домакина.

За прекратяване само на една система

Натиснете W.PARTY CHAIN на Парти госта, който искате да напусне.

Забележка

  • Ако превключите на друга функция или изключите Парти домакина, функцията “Безжична Party Chain” се прекратява.