При възпроизвеждане от USB устройство няма звук.

  • USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата, отново свържете USB устройството, включете системата и вижте дали на дисплея се появява [USB].