Звукът се подава и от системата и от ТВ.

  • Изключете звука на системата или на ТВ.

  • Променете изхода на високоговорителя на ТВ на “ТВ високоговорител” или “Аудиосистема”.