Няма картина.

  • Проверете дали системата е свързана добре.

  • Ако HDMI кабелът е повреден, сменете го с нов.

  • Уверете се, че системата е свързана към HDMI IN конектора на вашия ТВ.

  • Уверете се, че ТВ е включен и го управлявате правилно.

  • Уверете се, че сте избрали входа според връзката на ТВ, така че да можете да преглеждате снимките от системата.

  • (С изключение на моделите за Латинска Америка, Бразилия, Европа и Русия.)

    Уверете се, че задавате цветовата система, която отговаря на цветовата система на телевизора.