Тавата за дискове не се отваря и на дисплея се появява [LOCKED].

  • Консултирайте се с най-близкия дилър на Sony или с местния, упълномощен от Sony, сервиз.