Връщане на настройките в менюто за настройка към стойностите по подразбиране

Можете да върнете настройките в менюто за настройка (с изключение на настройките [PARENTAL CONTROL]) към стойностите по подразбиране.

  1. Задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP.

    На телевизионния екран се появява менюто за настройка.

  2. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [SYSTEM SETUP], след което натиснете(въвеждане).
  3. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [RESET], след което натиснете(въвеждане).
  4. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [YES], след което натиснете(въвеждане).

    Изпълнението отнема няколко секунди. При възстановяване на системата не натискайте бутона(захранване).