Záznamník nefunguje správne.

  • Vyberte batérie z priestoru pre batérie a vložte ich znova.

  • Možno ste naformátovali zabudovanú pamäť záznamníka pomocou počítača.

    Formátovanie vykonajte pomocou záznamníka.