Výber režimu prehrávania

Môžete si vybrať režim prehrávania, ktorý vyhovuje vaším potrebám.

  1. Pokiaľ je prehrávanie v pohotovostnom režime alebo prebieha, vyberte položku „Play Mode“ v ponuke OPTION a potom stlačte tlačidlo .

  2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte režim prehrávania a potom stlačte tlačidlo .

Popis položiek ponuky

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich položiek:

Normal:
Prehráva súbory v určenom rozsahu jeden po druhom.
Repeat:
Prehráva súbory v určenom rozsahu opakovane.
1 File Play:
Prehrá aktuálny súbor až na koniec a zastaví sa.
1 File Repeat:
Opakovane prehráva aktuálny súbor.
Shuffle:
Náhodne prehráva súbory v určenom rozsahu.
Shuffle Repeat:
Opakovane náhodne prehráva súbory v určenom rozsahu.