V priebehu nahrávania alebo v pohotovostnom režime

Ďalej sa uvádza popis displeja v čase, keď nahrávanie prebieha alebo je v pohotovostnom režime.

A: V priebehu nahrávania

B: Nahrávanie v pohotovostnom režime

Poznámka

 • Predchádzajúca obrazovka slúži na vysvetlenie. Môže sa odlišovať od toho, ako vyzerá v záznamníku.
 1. Indikátor stavu nahrávania

  Signalizuje aktuálny stav nahrávania, v ktorom sa záznamník nachádza.

  : nahrávanie

  : pozastavené

  : zastavené

 2. Uplynulý čas

  Signalizuje uplynutý čas aktuálneho nahrávania.

 3. Indikátor funkcie Scene Select

  Označuje práve vybratú nahrávaciu scénu.

  : Auto Voice Rec

  : Meeting

  : Lecture

  : Voice Notes

  : Interview

 4. Počet značiek skladby

  Uvádza počet pridaných značiek skladby.

 5. Zostávajúci čas nahrávania

  Vyjadruje zostávajúci čas, ktorý je k dispozícii na nahrávanie uvedený v hodinách, minútach a sekundách.

  10 hodín alebo viac: žiadna signalizácia

  10 minút až 10 hodín: uvádza sa v hodinách a minútach

  Menej než 10 minút: uvádza sa v minútach a sekundách

 6. Indikátor batérie

 7. Ukazovateľ úrovne nahrávania

  Informuje o aktuálnej úrovni hlasitosti nahrávaného vstupného zvuku.

 8. Cieľový priečinok na ukladanie súborov

  Označuje cieľový priečinok na uloženie nahratých súborov.

 9. Indikátor pamäte na uloženie

  Zobrazí sa v prípade výberu pamäťovej karty na uloženie nahratých súborov.