V priebehu prehrávania

Ďalej sa uvádza popis položiek na displeji v priebehu prehrávania.

Poznámka

 • Predchádzajúce obrazovky slúžia na vysvetlenie. Môžu sa odlišovať od toho, ako vyzerajú v záznamníku.
 1. Indikátor stavu prehrávania

  Signalizuje aktuálny stav prehrávania, v ktorom sa záznamník nachádza.

  : prehrávanie

  : posúvanie dozadu so zvukom (rýchle posúvanie dozadu)/posúvanie dopredu so zvukom (rýchle posúvanie dopredu)

  : v pohotovostnom režime

  V prípade úpravy rýchlosti prehrávania sa bude zobrazovať rýchlosť DPC (Digital Pitch Control) na pravej strane symbolu alebo .

 2. Informácie o súbore

  Obsahuje informácie o prehrávanom súbore.

  Súbory nahraté pomocou záznamníka sa označujú takto:

  : Názov súboru: dátum nahrávania_čas nahrávania.formát súboru (napr. 161010_0706.mp3)

  Hudobné súbory sa označujú takto:

  : Názov skladby/meno interpreta

 3. Uplynulý čas

  Uvádza uplynutý čas aktuálneho prehrávania.

 4. Indikátor priebehu prehrávania

  Ukazuje, ako ďaleko prehrávanie súboru pokročilo.

 5. Informácie o čísle súboru

  Obsahuje číslo prehrávaného súboru vo formáte (číslo aktuálneho súboru)/(celkový počet prehrávaných súborov).

 6. Indikátor Play Mode/Playback Range

  Žiadna signalizácia: Normal (Play Mode)

  : Repeat (Play Mode)

  : 1 File Play (Play Mode)

  : 1 File Repeat (Play Mode)

  : Shuffle (Play Mode)

  : Shuffle Repeat (Play Mode)

  : Selected Range (Playback Range)

 7. Indikátor ochrany

  Signalizuje, že súbor, ktorý prehrávate, je chránený.

 8. Indikátor batérie

 9. Počet značiek skladby

  Uvádza číslo značky skladby, ak bola pridaná v aktuálnom bode prehrávania.