Ďalšie funkcie dostupné počas prehrávania

V priebehu prehrávania môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

Zastavenie v aktuálnej pozícii

Stlačte tlačidlo souni_stopSTOP.

Ak chcete pokračovať v prehrávaní od daného bodu, stlačte tlačidlo .

Návrat na začiatok aktuálneho súboru

Stlačte raz tlačidlo .

V prípade pridania značiek skladby a keď je funkcia Easy Search vypnutá, vyhľadá sa predchádzajúca značka skladby v smere na začiatok súboru.

Návrat na predchádzajúce súbory

Opakovane stláčajte tlačidlo .

Prechod na nasledujúci súbor

Stlačte raz tlačidlo .

V prípade pridania značiek skladby a keď je funkcia Easy Search vypnutá, vyhľadá sa nasledujúca značka skladby v smere na koniec súboru.

Prechod na nasledujúce súbory

Opakovane stláčajte tlačidlo .