Výber jazyka zobrazenia (Language)

Môžete vybrať jazyk používaný pre hlásenia, ponuky, názvy priečinkov atď.

  1. Vyberte položku „ Settings“ – „Common Settings“ – „Language“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

  2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovaný jazyk a potom stlačte tlačidlo .

    Môžete si vybrať spomedzi nasledujúcich jazykov: Deutsch (nemčina), English (angličtina), Español (španielčina), Français (francúzština), Italiano (taliančina), Русский (ruština), Türkçe (turečtina), (kórejčina), (zjednodušená čínština), (tradičná čínština).

  3. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.
    Návrat na obrazovku pred zobrazením ponuky HOME vykonáte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.

Poznámka

  • Počet voliteľných jazykov a predvolené nastavenie sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti zakúpenia produktu.