Určenie rozsahu prehrávania v zozname uložených súborov

V zozname prehrávaných súborov môžete určiť rozsah prehrávania. Obsah rozsahu prehrávania sa líši v závislosti od vybratej kategórie vyhľadávania súboru pre nahraté súbory alebo hudbu.

  1. V ponuke HOME vyberte knižnicu „Recorded Files” alebo „ Music” a potom stlačte tlačidlo .
  2. Vyberte kategóriu vyhľadávania súboru stlačením tlačidla  alebo  a potom stlačte tlačidlo .
  3. Vyberte súbor, ktorý chcete prehrať a potom stlačte tlačidlo .
  4. Pokiaľ je prehrávanie v pohotovostnom režime alebo prebieha, vyberte položku „Playback Range“ v ponuke OPTION a potom stlačte tlačidlo .

  5. Stlačte tlačidlo alebo vyberte položku „All Range“ alebo „Selected Range“ a potom stlačte tlačidlo .

Popis položiek ponuky

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich položiek:

All Range:
Prehrá všetky súbory, ktoré patria do kategórie vyhľadávania súboru, ktoré ste vybrali v knižnici „ Recorded Files“ alebo „ Music“.
Selected Range:
Prehrá všetky súbory, ktoré sa nachádzajú v priečinku (dátum nahrávania, nahrávacia scéna, meno interpreta, názov albumu atď.) vrátane práve prehrávaného súboru.
Výberom položky „Selected Range“ sa na obrazovke prehrávania zobrazí ikona priečinku.