Nastavenie hodín sa vynuluje.

  • Po vybratí batérií z priestoru na batérie a po ich vložení späť, respektíve po ich výmene za nové batérie sa na displeji zobrazí obrazovka Set Date/Time. Na tejto obrazovke sa zobrazí dátum a čas poslednej vykonanej činnosti záznamníka pred vybratím batérií. Nezabudnite zmeniť dátum a čas na aktuálne hodnoty.