Priečinok alebo súbor, ktorý ste vytvorili, sa nezobrazuje.

  • Ak ste vytvorili priečinok alebo súbor v počítači, záznamník ho nemusí rozpoznať v závislosti od toho, kde ste ho vytvorili. Ďalšie informácie nájdete v časti Štruktúra priečinkov a súborov.