Nahrávanie zvuku z externého zariadenia

Hudobné súbory môžete vytvárať bez použitia počítača nahrávaním zvuku/hudby zo zariadenia (rádio kazetového rekordéra, rekordéra na pásky, televízora atď.) pripojeného k záznamníku.

Tip

 • Ak vstupný zvuk nemá dostatočnú úroveň hlasitosti, pripojte zvukový prepájací kábel zo záznamníka do konektora slúchadiel (stereofónny minikonektor) externého zariadenia, upravte hlasitosť externého zariadenia a súčasne kontrolujte ukazovateľ úrovne nahrávania na displeji záznamníka.

 1. Keď neprebieha žiadna činnosť záznamníka, pripojte externé zariadenie () ku konektoru (mikrofónu) záznamníka.

  Na prepojenie konektora zvukového výstupu (stereo minikonektor) externého zariadenia a konektora (mikrofónu) záznamníka použite zvukový prepájací kábel.

  Na displeji sa zobrazí hlásenie „Ext. Input Setting“. V opačnom prípade vyberte položku „ Settings“ – „Recording Settings“ – „Ext. Input Setting“ z ponuky HOME.

 2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „Audio IN“ a potom stlačte tlačidlo .
 3. Na spustenie nahrávania stlačte tlačidlo souni_recREC/PAUSE.
  sa zobrazí na displeji a záznamník začne nahrávať zvuk z pripojeného externého zariadenia.
 4. Spustite prehrávanie na pripojenom externom zariadení.