Tipy na lepšie nahrávanie

Nahrávanie schôdze

Svoj záznamník umiestnite v blízkosti rečníkov na stretnutí. Šum (vibrácie stola atď.) možno obmedziť položením záznamníka na mäkkú handričku, napríklad na vreckovku.

Na nahrávanie porady je vhodné vybrať možnosť „Auto Voice Rec“ alebo „Meeting“ funkcie Scene Select.

Nahrávanie prednášky/prezentácie

Záznamník umiestnite tak, aby jeho zabudovaný mikrofón smeroval k prednášajúcemu/prezentujúcemu.

Na nahrávanie prednášky/prezentácie je vhodné vybrať položku „Lecture“ funkcie Scene Select.

Nahrávanie hlasovej poznámky

Pri hovorení do zabudovaného mikrofónu držte záznamník trochu bokom od úst, aby zabudovaný mikrofón nezachytával zvuk dýchania.

Na nahrávanie hlasovej poznámky je vhodné vybrať možnosť „Auto Voice Rec“ alebo „Voice Notes“ funkcie Scene Select.

Poznámka

  • Pri držaní záznamníka zaistite, aby zabudovaný mikrofón nezachytával šušťavé rušivé zvuky.

Nahrávanie rozhovoru

Záznamník umiestnite tak, aby zabudovaný mikrofón smeroval k osobe, s ktorou robíte rozhovor.

Na nahrávanie rozhovoru je vhodné vybrať možnosť „Auto Voice Rec“ alebo „Interview“ funkcie Scene Select.