Nahral sa bzučiaci alebo hučiaci rušivý šum.

  • Ak záznamník umiestnite pri nahrávaní alebo prehrávaní do blízkosti zdroja striedavého prúdu, žiarivky alebo mobilného telefónu, môže sa nahrať bzučiaci alebo hučiaci rušivý šum.

    V priebehu nahrávania uchovávajte záznamník v bezpečnej vzdialenosti od takýchto zariadení.