Softvér Sound Organizer 2 zamrzne počas spúšťania.

  • Keď počítač pristupuje k záznamníku, neodpájajte žiadne káble, pretože to môže spôsobiť nestabilnú prevádzku počítača alebo poškodenie údajov.

  • Môže nastať konflikt medzi softvérom Sound Organizer 2 a iným ovládačom alebo aplikáciou.