Zapnutie napájania

  1. Prepínač HOLD•POWER presuňte do polohy „POWER“ a podržte ho v nej, kým sa displeji nezapne.

Tip

  • Funkcia Auto Power Off záznamníka je predvolene nastavená na hodnotu „10 min“, aby sa šetrila energia batérií. Ak záznamník nebudete 10 minút používať, automaticky sa vypne.