Zobrazený názov priečinka alebo súboru obsahuje nečitateľné znaky.

  • Niektoré znaky, ktoré používate v programe Windows Prieskumník alebo Mac Finder, záznamník nepodporuje. Názvy priečinkov a súborov, ktoré obsahujú takéto znaky, sa v záznamníku zobrazia pomocou nečitateľných znakov.