Výdrž batérie

Ďalej sa uvádzajú údaje o výdrži batérie(*1) pre alkalické a nabíjateľné batérie v závislosti od režimu REC Mode.

Výdrž alkalických batérií

(Merané pri nepretržitom používaní alkalických batérií Sony LR03 (veľkosť AAA).)

REC Mode Nahrávanie Prehrávanie pomocou zabudovaného reproduktora(*2) Prehrávanie pomocou externých slúchadiel
MP3 192kbps približne 55 hodín približne 18 hodín približne 43 hodín
MP3 128kbps približne 57 hodín približne 18 hodín približne 45 hodín
MP3 48kbps(MONO) približne 62 hodín približne 18 hodín približne 45 hodín
Music file (MP3 128kbps) - približne 18 hodín približne 45 hodín

Výdrž nabíjateľných batérií

(Merané pri nepretržitom používaní nabíjateľných batérií série Sony NH-AAA(*3).)

REC Mode Nahrávanie Prehrávanie pomocou zabudovaného reproduktora(*2) Prehrávanie pomocou externých slúchadiel
MP3 192kbps približne 40 hodín približne 14 hodín približne 34 hodín
MP3 128kbps približne 41 hodín približne 14 hodín približne 34 hodín
MP3 48kbps(MONO) približne 47 hodín približne 14 hodín približne 34 hodín
Music file (MP3 128kbps) - približne 14 hodín približne 34 hodín

*1 Hodnota nameraná podľa normy asociácie JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Výdrž batérie môže byť v závislosti od spôsobu používania záznamníka kratšia.

*2 Pri prehrávaní hudby pomocou zabudovaného reproduktora s nastavením úrovne hlasitosti na hodnotu 27.

*3 Dostupnosť voliteľného príslušenstva závisí od príslušnej krajiny alebo regiónu zakúpenia.