Kompatibilné pamäťové karty

Spolu so záznamníkom môžete používať nasledujúce pamäťové karty.

  • Pamäťové karty microSDHC (4 GB až 32 GB)

Vzhľadom na technické parametre záznamníka je veľkosť súboru, ktorý možno uložiť na pamäťovú kartu microSD obmedzená nasledujúcim spôsobom:

  • súbory MP3: menej než 1 GB/súbor

Poznámka

  • Záznamník nepodporuje pamäťové karty microSDXC.

  • Úspešné fungovanie so všetkými typmi podporovaných pamäťových kariet microSD nie je zaručené.

  • Ak záznamník nedokáže pamäťovú kartu microSD rozpoznať, vyberte ju zo zásuvky a znova ju zasuňte.

  • Zásuvku na pamäťové karty microSD chráňte pred kvapalinami a kovovými alebo horľavými predmetmi, aby ste zabránili nebezpečenstvu vzniku požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poruchám záznamníka.

  • Pred začatím nahrávania na pamäťovú kartu microSD odporúčame, aby ste si skopírovali všetky údaje uložené na pamäťovej karte do počítača a pamäťovú kartu naformátovali v záznamníku, aby neobsahovala žiadne údaje.