Prehrávanie je príliš rýchle alebo príliš pomalé.

  • Funkcia DPC (digitálna regulácia rýchlosti prehrávania) je nastavená na hodnotu „ON“ a zmenili ste rýchlosť prehrávania.

    Nastavte funkciu DPC (digitálna regulácia rýchlosti prehrávania) na hodnotu „OFF“ alebo zmeňte rýchlosť prehrávania na normálnu.