Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card)

Môžete formátovať zabudovanú pamäť záznamníka alebo pamäťovú kartu microSD. Formátovaním zabudovanej pamäte sa odstránia všetky uložené údaje a obnoví sa pôvodná štruktúra priečinkov podľa stavu pri zakúpení.

 1. Keď je nahrávanie alebo prehrávanie v pohotovostnom režime, vyberte položku „ Settings“ – „Common Settings“ – „Reset/Format“ – „Format Built-In Memory“ alebo „Format SD Card“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

  Zobrazí sa hlásenie „Delete All Data?“.

 2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „Yes“ a potom stlačte tlačidlo .
  Zobrazí sa hlásenie „Please Wait“ a vybraná pamäť sa naformátuje.
 3. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.
  Návrat na obrazovku pred zobrazením ponuky HOME vykonáte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.

Poznámka

 • Na formátovanie pamäťovej karty microSD, ktorú chcete používať v záznamníku, používajte záznamník, nie počítač.

 • Uvedomte si, že pri formátovaní zabudovanej pamäte sa odstránia všetky uložené údaje vrátane chránených súborov a softvéru Sound Organizer 2 a po procese formátovania sa nebude dať nič obnoviť.

Tip

 • Ak chcete zrušiť proces formátovania vyberte položku „No“ v kroku č. 2.