Dátum nahrávania súboru sa zobrazí ako „----/--/--“ alebo „--:--“.

  • Súbor bol možno nahratý na inom modeli záznamníka než ICD-PX370. Formát dátumu a času nahrávania sa líši v závislosti od modelu.