Informácie o priečinkoch a súboroch

Nasledujúci príklad ukazuje štruktúru priečinkov a súborov, ktoré možno zobraziť v záznamníku.

V knižnici „Recorded Files

FOLDER01“: sa ukladajú súbory nahrávané pomocou zabudovaného mikrofónu.

A: Ponuka HOME

B: Priečinky

C: Súbory

V knižnici „ Music

A: Ponuka HOME

B: Priečinky

C: Súbory