Súbor, ktorý ste preniesli z počítača sa nezobrazuje v záznamníku a nemožno ho prehrať.

  • Záznamník umožňuje zobraziť až 8 úrovní priečinkov.

  • Záznamník podporuje formát MP3 (.mp3). Súbory v iných formátoch záznamník nemusí rozpoznať. Pozrite si technické parametre záznamníka.

  • Záznamník umožňuje celkovo rozpoznať spolu až 5 000 priečinkov a súborov. Odstráňte nepotrebné súbory a priečinky alebo niektoré súbory skopírujte na inú pamäťovú kartu microSD alebo do počítača a súbory odstráňte.

  • Ak ste vytvorili priečinok alebo súbor v počítači, záznamník ho nemusí rozpoznať v závislosti od toho, kde ste ho vytvorili. Ďalšie informácie nájdete v časti Štruktúra priečinkov a súborov.