Riešenie problémov

Pred odovzdaním záznamníka do servisu si najskôr prečítajte nasledujúce informácie.

  • Skontrolujte položky uvedené v časti „Riešenie problémov“.

  • Vyberte batérie z priestoru pre batérie a vložte ich znova.

    Niektoré problémy možno vyriešiť po vybratí batérií z priestoru na batérie a ich opätovným vložením.

  • Pozrite si pomocníka softvéru Sound Organizer 2.

    Podrobnosti o používaní softvéru Sound Organizer 2 nájdete v pomocníkovi softvéru Sound Organizer 2 help.

V prípade akýchkoľvek pretrvávajúcich problémov a po vykonaní všetkých uvedených kontrol sa obráťte na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.

Najnovšie informácie o technickej podpore pre záznamník možno získať na nasledujúcej domovskej stránke technickej podpory:

Pre zákazníkov v Európe:

http://support.sony-europe.com/DNA

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:

http://www.sony-latin.com/index.crp

Pre zákazníkov v USA:

http://www.sony.com/recordersupport

Pre zákazníkov v Kanade:

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport

Pre zákazníkov v Číne:

https://service.sony.com.cn

Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo oblastiach:

http://www.sony-asia.com/support

Nezabudnite, že počas opráv môže dôjsť k odstráneniu nahratých súborov.