Záznamník sa automaticky vypne.

  • Funkcia Auto Power Off záznamníka je predvolene nastavená na hodnotu „10 min“, aby sa šetrila energia batérií. Ak záznamník nebudete 10 minút používať, automaticky sa vypne. Aktuálne nastavenie môžete zmeniť v ponuke Settings.